Οδηγός για την ανάπτυξη ενός μοντέλου εκπαίδευσης στην συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (IO6)

Ο Οδηγός παρουσιάζει τα αποτελέσματα του έργου START IN στην εκπαίδευση στο επιχειρείν. Απευθύνεται στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία, σε κοινωνικούς εταίρους που επιθυμούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. O O Οδηγός παρουσιάζει τις θεωρητικές αρχές και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, την Πλατφόρμα Ψηφιακής Μάθησης και την Εφαρμογή για Φορητές Συσκευές. Το υλικό του START IN είναι αποτέλεσμα διεπιστημονικής συνεργασίας καθώς οι συμμετέχοντες στο έργο ειδικεύονται στη εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα, την ψηφιακή μάθηση και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό

Ο Οδηγός είναι επίσης διαθέσιμος στις δικτυακές τοποθεσίες https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/entrepreneurship-education-guide-and-recommendations–jamkpubl280/ https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/entrepreneurship-education-guide-and-recommendations–jamkpubl280/ και http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-564-7 και https://tralla.fi/en/tuotekortit/guide-and-recommendations-for-entrepreneurship-education/