Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Καινοτόμο και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην Ευρώπη, συμβατό με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΙΟ1)

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την προώθηση της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, καθώς περιλαμβάνει καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και υλικό μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Το Πρόγραμμα Σπουδών του START IN απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προσδιορίζει τις δεξιότητες που αυτοί χρειάζεται να αναπτύξουν για να μπορούν να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που να προωθούν τη συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στα σχολεία.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του START IN είναι ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (Open Educational Resource – OER), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη με στόχο την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού και της Δια βίου Μάθησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ το Αναλυτικό Πρόγραμμα