Διακρατική Δράση Κατάρτισης στα Χανιά

News

Διακρατική Δράση Κατάρτισης στα Χανιά

Από τις 11 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά η διακρατική δράση κατάρτισης του προγράμματος START IN. Η δράση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

Tην πρώτη μέρα, παρουσιάστηκαν οι συμμετέχοντες η συμβολή τους στο πρόγραμμα, και ιδίως η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης συζητήθηκαν ζητήματα διαχείρισης του προγράμματος.

Η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη μέρα αφιερώθηκαν στα πνευματικά προϊόντα του START IN. Αρχικά παρουσιάστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε με λεπτομέρεια το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων του START IN από τους εταίρους που είχαν την ευθύνη της ανάπτυξης των αντίστοιχων ενοτήτων. Μεταξύ άλλων αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούν την καινοτομία, τη συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται και τις ψηφιακές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση στο επιχειρείν.

Ένα σημαντικό μέρος της διακρατικής δράσης κατάρτισης αφιερώθηκε στην πλατφόρμα του START IN. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη δομή, τη λειτουργικότητα και τη διαδικασία ανάρτηση περιεχομένου, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Αντίστοιχη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση χρήσης της εφαρμογής για κινητές συσκευές του START IN. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη λειτουργικότητα και στη συνέχεια δοκίμασαν τις δυνατότητες της εφαρμογής για κινητές συσκευές. Οι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος συγκέντρωσαν ανατροφοδότηση με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής πριν τη δημοσίευσή της.

Επιπλέον συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της εθνικής και ευρωπαϊκής συγκριτικής ανάλυσης, με αρκετές ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, όπως για παράδειγμα ότι είναι ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί πόροι για τη διδασκαλία της συμπεριληπτικής επιχειρηματικότητας. Επίσης συζητήθηκε η διαδικασία συλλογής ανατροφοδότησης από την πιλοτική φάση του START IN, που θα πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο.

Την πέμπτη, και τελευταία, ημέρα πραγματοποιήθηκε από τους Φιλανδούς εταίρους εργαστήριο για εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης του νομού Χανίων, με αντικείμενο την ενημέρωση για την εκπαίδευση στη Φιλανδία και την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και την εμβάθυνση σε ζητήματα που αφορούν τις ικανότητες στο επιχειρείν σύμφωνα με το πλαίσιο EntreComp.

H επόμενη συνάντηση της σύμπραξης θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία το Σεπτέμβριο του 2019.

ktomasik