Πολύγλωσση Πλατφόρμα Ψηφιακής Μάθησης (IO4)

Η Πολύγλωσση Πλατφόρμα Ψηφιακής Μάθησης είναι διαθέσιμη ως ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (Open Educational Resource – OER) στην ακόλουθη διεύθυνση: http://startinproject.com/
Τα ψηφιακά μαθήματα αποτελούνται από τις εκπαιδευτικές ενότητες για την εκπαίδευση στην συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα που αναπτύχθηκαν από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στο έργο και πρόσθετες ενότητες που αναπτύχθηκαν από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στις πιλοτικές δοκιμές.
Αυτό το προϊόν παρέχει ένα μεθοδολογικό-διδακτικό δείγμα ενός ψηφιακού μαθήματος βασισμένου σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους και προγράμματα σπουδών για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα σε σχολεία στην Ευρώπη.