Εθνικές Πολλαπλασιαστικές Ενημερωτικές Δράσεις

News

Εθνικές Πολλαπλασιαστικές Ενημερωτικές Δράσεις

Το αρχικό σχέδιο ήταν να οργανωθούν επτά Εθνικά Συνέδρια Διάδοσης των Αποτελεσμάτων και ένα τελικό Διεθνές Συνέδριο Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου START IN. Εξαιτίας της διεθνούς επιδημιολογικής κατάστασης που οφείλεται στον κορωνοϊό, κάποια από αυτά τα συνέδρια έγιναν διαδικτυακά. Αν και η διαδικτυακή διεξαγωγή είχε ως αποτέλεσμα αυξημένη συμμετοχή, λιγότερες δράσεις μπόρεσαν να συμπεριληφθούν, π.χ. δια ζώσης εργαστήρια.
Στόχος των Συνεδρίων Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του START IN ήταν η προώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων του έργου, η δημιουργία δικτύων και η παροχή υποστήριξης στη χρήση των προϊόντων αυτών.
Επισκεφτείτε το τμήμα Προϊόντα του Προγράμματος για περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του έργου:
https://startin.erasmus.site/el/products/

pnowak