Πιλοτικές Δράσεις

News

Πιλοτικές Δράσεις

Είκοσι οκτώ εκπαιδευτικοί σε έξι χώρες της Ευρώπης εξοικειώθηκαν με το εκπαιδευτικό υλικό και τα ψηφιακά εργαλεία  του προγράμματος START IN που περιλαμβάνουν πλατφόρμα  διαδικτυακών μαθημάτων  και  εφαρμογή κινητών συσκευών συσκευών. Την άνοιξη του 2019, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρείχαν ανατροφοδότηση μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την βελτίωση των ψηφιακών εργαλείων του προγράμματος.

1η Πιλοτική Δράση. Τα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης παρουσιάστηκαν σε αναφορά που συντάχθηκε από τις Piia Kolho and Pauliina Silvennoinen, επίκουρες καθηγήτριες, στο Παιδαγωγικό τμήμα Εκπαιδευτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  του πανεπιστημίου του JAMΚ.  Αυτή η αναφορά είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results

pnowak