Σύνολο προσαρμοσμένων Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές (IO5)

Αυτό το προϊόν του έργου αποτελείται από ένα σύνολο προσαρμοσμένων καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών για φορητές συσκευές για χρήση στην εκπαίδευση στην συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα στα σχολεία. Έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Εφαρμογής για Φορητές Συσκευές του START IN από τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στις πιλοτικές δοκιμές. Ετοιμάστηκε μια σχετική αναφορά.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ την Αναφορά