Τελική συνάντηση του START IN

News

Τελική συνάντηση του START IN

Η έκτη και τελική συνάντηση των συμμετεχόντων του έργου START IN πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 Νοεμβρίου 2020. Διοργανώθηκε από τον συντονιστή του προγράμματος (MPDNE,Τουρκία).
Μετά την παροχή ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες φορείς για την κατάσταση στις χώρες τους σε σχέση με την πανδημία, οι συντονιστές του έργου MPDNE προχώρησαν σε μια ανασκόπηση του START IN από πλευράς διαχείρισης και υλικού για την τελική αναφορά.
Στη συνέχεια, οι επικεφαλής των παραγόμενων προϊόντων έκαναν μια ανασκόπηση της ολοκλήρωσης των επιμέρους δράσεων και των δράσεων υπό ολοκλήρωση. Οι συμμετέχοντες παρείχαν επίσης ενημέρωση για τη δεύτερη φάση πιλοτικών δοκιμών και τη διοργάνωση των Εθνικών Συνεδρίων Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου.
Κατά το τελευταίο μέρος συνάντησης έγινε παρουσίαση των δράσεων διάχυσης και των συμφωνιών που αφορούν την περαιτέρω αξιοποίηση του έργου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με παρατηρήσεις για την αξιολόγηση του έργου και περαιτέρω προτάσεις.

pnowak