Τεχνική Συνάντηση του προγράμματος START IN στο Ζεσούφ

News

Τεχνική Συνάντηση του προγράμματος START IN στο Ζεσούφ

Η τέταρτη τεχνική διακρατική συνάντηση του Erasmus+ προγράμματος START IN έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο στο Ζεσούφ της Πολωνίας. Έχοντας διήμερη διάρκεια (24 και 25 Σεπτεμβρίου 2019), η συνάντηση είχε σαν θέμα όλα τα τεχνικά αποτελέσματα του έργου, ολοκληρωμένα, σε εξέλιξη και προγραμματισμένα για το προσεχές μέλλον.

Η συνάντηση ξεκίνησε με συζήτηση για θέματα διαχείρισης, την αξιολόγηση του δευτέρου έτους και τα απαιτούμενα έγγραφα αναφοράς. Στη συνέχεια οι Εταίροι συζήτησαν για το βασικό θέμα της συνάντησης, που ήταν η ανατροφοδότηση από την πρώτη πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και εφαρμογής για φορητές συσκευές μεταξύ των εκπαιδευτών, η οποία ακολουθήθηκε από λήψη αποφάσεων για διορθωτικές δράσεις και για τις δύο εφαρμογές. Οι Εταίροι έφτασαν σε συμφωνία για την υπολειπόμενη δουλειά για την ολοκλήρωση των δύο προϊόντων, καθώς για τον χρόνο και τρόπο της δεύτερης πιλοτικής φάσης αξιοποίησής των προϊόντων αυτών.

Άλλα θέματα της συνάντησης αφορούσαν στα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του Οδηγού Χρήσης και τα αρχικά βήματα για το σύνολο των προσαρμοσμένων εφαρμογών για φορητές συσκευές. Σχολιάστηκαν επίσης η αξιολόγηση του έργου και η διασφάλιση ποιότητας των αποτελεσμάτων. Ο Συντονιστής στη συνέχεια παρουσίασε τις δράσεις δημοσιότητας ανά εταίρο και παρείχε κατευθυντήριες οδηγίες.

Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος START IN θα γίνει στο Κόβεντρυ του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές του 2020.

pnowak