Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο START IN!

News

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο έργο START IN!

Tο έργο START IN είχε διάρκεια 39 μήνες (με παράταση 3 μηνών από τους αρχικούς 36) και συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα by Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κωδικός έργου: 2017-1-TR01-KA201-046635
Πλήρης τίτλος: Developing Inclusive and Innovative Entrepreneurship Education in Europe
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στο έργο για την πολύτιμη ανατροφοδότηση που παρείχαν και το ενδιαφέρον τους για το έργο.
Σας καλούμε επίσης να μάθετε περισσότερα για τα αποτελέσματα του έργου, στην ενότητα Προϊόντα του Προγράμματος: https://startin.erasmus.site/el/products/
Αν έχετε ερωτήσεις για το έργο ή τα προϊόντα του, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό που συμμετείχε στην ομάδα του έργου από τη χώρας σας:
https://startin.erasmus.site/el/partnership/

pnowak