Εκπαιδευτικές Ενότητες για την Εκπαίδευση στην Συμπεριληπτική και Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα (ΙΟ2)

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες για την Εκπαίδευση στην Συμπεριληπτική και Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα περιλαμβάνουν δύο μέρη:

  1. Προσδιορισμός και ανάλυση των θεωρητικών δεδομένων αιχμής και των καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την εκπαίδευση στην συμπεριληπτική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.
  2. Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενοτήτων για την Εκπαίδευση στην Συμπεριληπτική και Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα.

Για κάθε ενότητα προσδιορίζεται ο φόρτος εργασίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τις Εκπαιδευτικές Ενότητες