Opas osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen Euroopassa (IO6)

Opas esittelee projektin aikana tuotetut Start In yrittäjyyskasvatuksen tulokset. Se on tarkoitettu päätöksentekijöille, oppilaitoksille ja kouluille sekä yhteistyökumppaneille, jotka haluavat tukea opettajia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa. Opas esittelee teoreettiset periaatteet, opetussuunnitelman sisällön, eLearning-alustan ja mobiilisovelluksen. Start In -materiaalit on kehitetty hanketoimijoiden yhteistyönä. Start In -hankkeeseen osallistuvat yrittäjyyskasvatuksen, digitaalisen oppimisen ja opettajankoulutuksen asiantuntijat. Opas on yksi projektin tuotoksista.

LATAA opas

Opas on saatavana myös osoitteissa https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/entrepreneurship-education-guide-and-recommendations–jamkpubl280/ https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/entrepreneurship-education-guide-and-recommendations–jamkpubl280/ ja http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-564-7 ja https://tralla.fi/en/tuotekortit/guide-and-recommendations-for-entrepreneurship-education/