Eurooppalaiseen EQF (Eurooppalainen tutkintojen viitekehys) – järjestelmään perustuva opetussuunnitelma osallistavaan ja innovatiiviseen yrittäjyyskasvatukseen (IO1)

Opettajien kouluttaminen on kriittinen tekijä yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Innovatiivisten opetusmenetelmien ja -materiaalien käyttäminen voi olla haaste opettajille ja kouluille. START IN -opetussuunnitelmassa käsitellään perus- ja toisen asteen opettajien tarpeita ja määritellään osaamiset, joita heidän olisi hyvä kehittää voidakseen suunnitella ja toteuttaa koulutusta, joka edistää innovatiivista ja osallistavaa yrittäjyyttä koulussa.
START IN -opetussuunnitelma on avoin aineisto (OER), jota voidaan käyttää eri organisaatioissa eri puolilla Eurooppaa opettajankoulutusohjelmien toteuttamiseen sekä korkeakoulussa, ammatillisessa koulutuksessa, opettajien täydennyskoulutuksissa ja elinikäisessä oppimisessa.

LATAA opetussuunnitelma