Oppiminen Opettaminen Harjoittelu -tapahtuma Haniassa

News

Oppiminen Opettaminen Harjoittelu -tapahtuma Haniassa

11.-15. helmikuuta 2019 Start In – Inklusiivisen ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen –hanketoimijat osallistuivat Oppiminen Opettaminen Harjoittelu –tapahtumaan (LTTA) Kreikan Haniassa. Tapahtuman järjesti Hanian ammatillisen koulutuksen osasto.

Ensimmäisenä päivänä toimijat esittelivät suunnitelemiaan sisältöjä ja kävivät yhteisesti läpi myös hankkeen hallintoasioita. Osallistujat saivat mahdollisuuden jakaa kokemuksia suunnitelluista opetussuunnitelman ja koulutusmoduulien sisällöistä.
Toinen, kolmas ja neljäs päivä keskittyivät keskusteluihin hankkeiden tuloksista. Osallistujat saivat yleiskatsauksen Start In opetussuunnitelmasta sen osa-alueen vastuuhenkilöltä. Sen jälkeen pureuduttiin yksityiskohtaisesti jokaiseen START IN-koulutusmoduuliin niiden kehittämisestä vastaavat kumppanin esittelemänä. Teemoina olivat mm. innovaatio, osallistava yrittäjyys tai digitaalisen osaamisen ja teknologian soveltaminen yrittäjyyskasvatuksessa.
Tärkeä osa LTTA: ta oli hanketoimijoiden koulutus START IN –alustan käyttöön. Tässä hanketoimijoille esiteltiin alustan rakenne, toiminnot ja sisällön tuottaminen, jotta he voivat itse osallistua e-alustan testaamiseen.
START IN -mobiiliohjelman sisältö käytiin myös lyhyesti läpi. Esittelyn jälkeen hanketoimijat pääsivät testaamaan sekä e-oppimisalustaa että mobiiliohjelmaa. Niiden tuottamisesta vastuussa olevat toimijat keräsivät palautetta ja parannusehdotuksia digitaalisten työkalujen käyttöönotosta.
Lopuksi oli aika käsitellä kansallisen ja eurooppalaisen vertailuanalyysin tuloksia, jotka toivat mielenkiintoisen havainnon, että ko. maissa on vain hyvin valmista yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaalia, joka liittyy inklusiiviseen oppimiseen. Lisäksi keskusteltiin ensimmäisen pilottivaiheen palautteen keräämisen toteuttamisesta.

Viimeinen, viides päivä oli työpajaseminaari Hanian paikallisille opettajille, joissa heitä ohjasi hankkeen toimijoista JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Päivän tavoitteena oli kertoa suomalaisesta yrittäjyyskasvatuksesta sekä yhdessä kehittää yrittäjyyskasvatuksen koulutusta omassa opetuksessa. Ryhmätyöskentelyssä käytettiin EntreComp-osaamisympyrää ja työstettiin ideoita Gallery walk-menetelmää hyväksi käyttäen.

Seuraavan kerran START IN -hanketoimijat kokoontuvat Rzeszowissa (Puola) syyskuussa 2019.

ktomasik