Monikielinen eLearning-oppimisalusta (IO4)

Monikielinen verkko-oppimisalusta on saatavana avoimena oppimisaineistona (OER) seuraavan linkin kautta: http://startinproject.com/
Verkkokurssi koostuu osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen koulutusmoduuleista – projektikumppanuuden kehittämistä ja lisämoduuleista, jotka on kehitetty kokeiluvaiheisiin osallistuvissa kumppanuusmaissa.
Hankkeen tuotos tarjoaa verkko-oppimiskurssin, joka perustuu digitaaliseen pedagogiikkaan ja opetussuunnitelmaan osallistavan ja innovatiivisen yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi kouluissa Euroopassa.