Pilotointi

News

Pilotointi

28 opettajaa kuudesta Euroopan maasta tutustui Start In eLearning -alustan yrittäjyyden oppimateriaaleihin ja he kokeilivat Start In Mobile -sovellusta. Testaajien palaute kerättiin kevät-syksy 2019 kyselylomakkeen avulla.
Tuotettuja materiaaleja on kehitetty saatujen palautteiden pohjalta ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulun lehtorit Piia Kolho ja Pauliina Silvennoinen koostivat niistä ensimmäisen pilotin tulokset.  Raportti on saatavilla https://issuu.com/piiakolho/docs/start_in_pilot_1_feedback_results

pnowak