Kansainvälisen kyselyn tulokset

News

Kansainvälisen kyselyn tulokset


Osana sisäistä arviointia ja laatusuunnitelmaa START IN -hanke teki julkisen kyselyn, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan hankkeen sidosryhmien odotuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vastaajien mielipidettä hankkeen tavoitteista ja hyödynnettävyydestä. Kysely perustui hankkeen kuuteen keskeiseen osa-alueeseen: ajankohtaisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, vaikutus, kestävyys ja hankkeen tuottama lisäarvo.

Selvityksen tulosten mukaan START IN –hankkeen EU osaamisten, kuten yrittäjyys ja yksilöllisyys, sosiaalisuus ja oppiminen, lähetysmistapaa on pidetty oikein hyvänä. Odotukset jokaisen hankkeen tuotoksen hyödyllisyyden ja innovatiivisuuden osalta ovat korkeat. Tulosten mukaan merkityksellistä on myös se, että yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi luodut työkalut tulevat opettajien ja oppilaiden käyttöön. Myös START IN –hankkeen tuotosten hyödyntäminen maissa, joissa yrittäjyyskasvatus ei ole vielä niin kehittynyttä, pidetään oikein hyvänä edistää inklusiivista ja sosiaalista yrittäjyyttä koulutusalalla.

Kaikki kyselyn kautta saadut tulokset puoltavat START IN-hankkeen toimintaa ja tuloksia.

ktomasik