START-IN viides hanketapaaminen

News

START-IN viides hanketapaaminen

START-IN-projektin viides hanketapaaminen pidettiin 30. – 31. tammikuuta 2019 Coventryssä, Englannissa, jossa . isäntänä toimi Coventryn yliopiston Centre for Post digital Cultures.

Kokous alkoi projektikoordinaattorin päivityksillä, jota seurasi JAMKin toisen pilottivaiheen välipalaute ja suositukset tulevalle pilottitoiminnalle sekä hankkeen viimeisen vaiheen Oppaan laatimisen ohjeistus hanketoimijoille.
Kokouksen muita tärkeitä sisältöjä olivat: keskustelut projektin oppimisympäristöstä ja mobiili sovelluksesta (katso liitteenä olevat kuvat). Osallistujat ohjeistettiin myös räätälöidyihin muihin teknologisiin ratkaisuihin ja mobiilisovelluksen käyttöön. Yhdessä myös suunniteltiin
kansallisen päätöstapahtuman toteuttamiseen kevään 2020 aikana ja muihin projektien tulosten levittämiseen, hyödyntämiseen ja arviointiin.

Vierailunsa aikana Coventryssä kokouksen osanottajilla oli mahdollisuus vierailla Disruptive Media Learning Lab -tilassa sekä osallistua esityksiin ja verkostoitumiseen Coventry Universityn henkilökunnan kanssa.

START IN -hankkeen toimijat kokoontuvat seuraavaksi 17. – 18. kesäkuuta 2020 Turkissa loppukokouksessa ja projektikonferensissa.

pnowak