START IN tapaaminen Rzeszowissa

News

START IN tapaaminen Rzeszowissa

START IN Erasmus + -hankkeen neljäs kokous pidettiin syyskuussa Rzeszowissa. Kahden päivän (24. ja 25. syyskuuta) kokouksessa keskityttiin kaikkiin hankkeen sekä päättyneisiin että vielä käynnissä oleviin tuloksiin.

Kokous aloitettiin projektin hallinntaan liittyvillä kysymyksillä, toisen toimintavuoden arvioinnista ja tarvittavista dokumenteista. Sen jälkeen keskityttiin kokouksen avainkysymyksiin eli e-oppimisalustan ja mobiilisovelluksen ensimmäisen pilotoinnin opettajien antamiin palautteisiin. Niiden pohjalta tehtiin päätökset sekä oppimisalustan että mobiilisovelluksen korjaustoimista. Lisäksi sovittiin milloin ja miten toinen pilottikierros tehdään.

Tämän jälkeen keskusteltiin ja sovittiin hankkeen seuraavista vaiheista, kuten oppaan valmistamisesta ja yksilöllisten mobiilisovellusten ensimmäisistä vaiheista. Keskusteltiin myös hankkeen arvioinnista, laadunvarmistuksesta ja saimme koordinaattorilta ohjeita jatkotoimista.
Seuraava START IN -hankkeen kokous pidetään Coventryssä, Iso-Britanniassa, vuoden 2020 alussa.

pnowak