Kiitos osallistumisesta Start IN projektiin!

News

Kiitos osallistumisesta Start IN projektiin!

Start IN projekti kesti 39 kuukautta (alunperin 36 kuukautta, mutta jatkoaikaa 3 kk) rahoittajana Euroopan Unionin Erasmus + ohjelma.
Projektinumero: 2017-1-TR01-KA201-046635
Nimi: Inklusiivinen ja innovatiivinen yrittäjyyskasvatus Euroopassa (Developing Inclusive and Innovative Entrepreneurship Education in Europe)
Haluamme kiittää kaikkia projktissa mukana olevia henkilöitä ja tahoja heidän panoksesta ja palautteesta.
Katso lisää projektista ja sen tuloksista: https://startin.erasmus.site/products/
Mikäli sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ole yhteydessä projektin toimijoihin: https://startin.erasmus.site/partnership/

pnowak