Przewodnik i zalecenia dotyczące kształcenia w zakresie przedsiębiorczości w Europie (IO6)

Przewodnik przedstawia rezultaty kształcenia w zakresie przedsiębiorczości opracowane w ramach projektu Start In. Jest przeznaczony dla decydentów, instytucji edukacyjnych i szkół oraz partnerów społecznych, którzy chcą wspierać nauczycieli we wdrażaniu edukacji o przedsiębiorczości. Przewodnik przedstawia zasady teoretyczne, treść programu nauczania, platformę e-learningową i aplikację mobilną. Materiały Start In zostały opracowane w ramach multidyscyplinarnej współpracy. Uczestnicy projektu Start In to eksperci w zakresie edukacji przedsiębiorczości, cyfrowego uczenia się i kształcenia nauczycieli. Przewodnik był jednym z rezultatów projektu.

POBIERZ Przewodnik

Przewodnik jest również dostępny na https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/entrepreneurship-education-guide-and-recommendations–jamkpubl280/ https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/entrepreneurship-education-guide-and-recommendations–jamkpubl280/ i http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-564-7 i https://tralla.fi/en/tuotekortit/guide-and-recommendations-for-entrepreneurship-education/