Program nauczania w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości zgodny z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (IO1)

Szkolenie nauczycieli jest kluczowym czynnikiem promowania nauczania przedsiębiorczości, ponieważ obejmuje innowacyjne metody i materiały dydaktyczne i może być wyzwaniem dla nauczycieli i szkół. Program START IN wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli szkół podstawowych i średnich oraz określa kompetencje, które muszą oni rozwinąć, aby móc projektować i wdrażać programy edukacyjne oraz działania promujące innowacyjną i włączającą przedsiębiorczość w szkole.
Program nauczania START IN to otwarte zasoby edukacyjne (OER), które mogą być wykorzystywane przez różne organizacje w całej Europie w celu realizacji programów szkolenia nauczycieli w kontekście szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego, ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i uczenia się przez całe życie.

POBIERZ program nauczania