Wielojęzyczna platforma e-learningowa (IO4)

Wielojęzyczna platforma e-learningowa jest dostępna jako otwarte zasoby edukacyjne (OER) pod następującym linkiem: http://startinproject.com/
Kurs e-learningowy składa się z modułów szkoleniowych dotyczących inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości – opracowanych przez partnerstwo projektowe, oraz dodatkowych modułów opracowanych w krajach partnerstwa uczestniczących w etapie (etapach) testowania rezultatów.
Ten rezultat dostarcza metodologiczno-dydaktyczną koncepcję kursu e-learningowego opartego na nowej cyfrowej pedagogice i programie nauczania w celu rozwoju inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkołach w Europie.