Krajowe wydarzenia upowszechniające

News

Krajowe wydarzenia upowszechniające

Zaplanowano zorganizowanie 7 Konferencji Upowszechniających START IN i 1 Międzynarodowej Konferencji START IN. Ze względu na globalną sytuację epidemiologiczną pandemii będącej następstwem wybuchu koronawirusa, część z tych wydarzeń była prowadzona online. Z jednej strony wydarzenia online umożliwiły wzięcie udziału większej liczbie uczestników, ale z drugiej strony można było uwzględnić mniej działań, np. z pominięciem warsztatów.
Celem wydarzeń upowszechniających START IN była promocja i wykorzystanie rezultatów projektu, zainicjowanie tworzenia sieci kontaktów i zapewnienie wsparcia w wykorzystaniu rezultatów projektu.
Przejdź do sekcji Rezultaty projektu, aby uzyskać więcej informacji na temat rezultatów projektu: https://startin.erasmus.site/products/

pnowak