Druga runda testowanie rezultatów

News

Druga runda testowanie rezultatów

Zakończyła się druga runda testowania rezultatów, w ramach której uzyskano przede wszystkim informacje zwrotne dotyczące aplikacji mobilnej, ale także platformy e-learningowej. Informacje zebrane do połowy 2020 r. miały wpływ na ostateczny kształt dwóch rezultatów cyfrowych opracowanych w ramach projektu START IN.
Respondenci skomentowali, że korzystali z obu rezultatów cyfrowych, oraz, że platforma jest łatwiejsza w użyciu, a nauczanie za pomocą aplikacji mobilnych jest niedozwolone w niektórych szkołach Konsorcjum. Jednak, jak zauważono, największe zainteresowanie wzbudzają elementy interaktywne – materiały audiowizualne na platformie oraz quizy tworzone w aplikacji mobilnej.
Oba rezultaty można zaklasyfikować jako przekrojowe, mające zastosowanie w różnych warunkach nauczania i uczenia się, umożliwiające tworzenie własnych treści dostosowanych do potrzeb grupy docelowej.
Przejdź do sekcji Rezultaty projektu, aby uzyskać więcej informacji na temat rezultatów projektu: https://startin.erasmus.site/products/

pnowak