Zestaw samodzielnie opracowanych aplikacji mobilnych (IO5)

Ten rezultat składa się z zestawu dostosowanych do potrzeb, innowacyjnych aplikacji do mobilnego uczenia się na potrzeby integracyjnej j i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkołach. Aplikacja zostały zaprojektowane i opracowane za pomocą aplikacji mobilnej START IN przez tych nauczycieli i wychowawców, którzy wzięli udział w etapie (etapach) testowania projektu. Podsumowanie zostało przygotowane w formie raportu.

POBIERZ raport