START IN – drugie spotkanie w projekcie

News

START IN – drugie spotkanie w projekcie


26-27 kwietnia 2018 r., przedstawiciele partnerstwa START-IN spotkali się w mieście Cork w Irlandii, aby omówić postępy w projekcie i zaplanować kolejne kroki. Spotkanie zostało zorganizowane przez Cork Institute of Technology.

Pierwszy dzień spotkania był poświęcony podsumowaniu pierwszego rezultatu – programu nauczania, który jest podstawą do dalszych prac projektowych. Partnerzy przedstawili, omówili i skomentowali wszystkie przygotowane materiały, ustalili kolejne kroki, a także uzgodnili ostateczną zawartość rezultatu. Następnie partnerzy skupili się na planowaniu drugiego rezultatu – modułów szkoleniowych.

Drugi dzień był kontynuacją dyskusji na temat modułów, po czym przedstawiono plan pracy dla dalszych rezultatów, a następnie umówiono inne tematy związane z zarządzaniem. Partnerzy potwierdzili terminy najbliższych czynności upowszechniania, ewaluacji i spotkań.

Partnerstwo po raz kolejny spotka się w Finlandii w październiku 2018 roku.

ktomasik