Piąte spotkanie w projekcie START-IN

News

Piąte spotkanie w projekcie START-IN

Piąte spotkanie partnerskie w ramach projektu START-IN odbyło się w dniach 30–31 stycznia 2019 r. w Coventry w Anglii, a jego gospodarzem byli przedstawiciele Centrum Kultury Cyfrowej Uniwersytetu Coventry.

Spotkanie rozpoczęło się od dokumentacji zarządzania projektem i raportów od Koordynatora, a następnie informacji zwrotnych z drugiego etapu testowania rezultatów, z zaleceniami dotyczącymi przyszłych działań pilotażowych, prowadzonych przez partnera JAMK. JAMK poinformował także partnerów o Przewodniku dotyczącego  edukacji włączającej i innowacyjnej w zakresie przedsiębiorczości w Europie, na którym trwają prace.

Inne ważne części spotkania dotyczyły dyskusji i prezentacji rezultatów cyfrowych projektu, tj. wielojęzycznej platformy e-learningowej i mobilnej aplikacji do nauki instruktażowej (załączone zdjęcia przybliżą wykonaną pracę). Podano także instrukcje dotyczące samodzielnego przygotowania zestawu aplikacji mobilnych.

Poświęcono także czas na zaplanowanie wydarzeń upowszechniających, innych działań związanych z upowszechnianiem projektu oraz ich wykorzystanie i podsumowano ocenę projektu.

Podczas wizyty w Coventry uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić pomieszczenia Disruptive Media Learning Lab, a także wziąć udział w prezentacjach i poznać pracowników Uniwersytetu Coventry.

Partnerstwo START IN spotka się 17–18 czerwca 2020 r. w Turcji na ostatnim spotkaniu i konferencji projektu.

pnowak