Ostatnie spotkanie w projekcie START IN

News

Ostatnie spotkanie w projekcie START IN

Szóste i ostatnie spotkanie partnerskie w ramach projektu START IN odbyło się 2 listopada 2020 r. Chociaż gospodarzem była firma MPDNE z Turcji, spotkanie odbyło się online.
Po uzyskaniu informacji zwrotnych od partnerów na temat aktualnej sytuacji w ich krajach w świetle globalnej pandemii, koordynator MPDNE dokonał przeglądu zarządzania projektem i dokumentacji na potrzeby końcowego raportowania projektu.
Następnie liderzy rezultatów intelektualnych podsumowali zadania i poinformowali o ostatecznych zadaniach. Informacje na temat drugiej rundy testowania rezultatów i organizacji krajowych wydarzeń upowszechniających także przekazali uczestnicy spotkania.
Końcowe części spotkania obejmowały podsumowanie działań upowszechniających oraz uzgodnienia względem planu eksploatacji. Spotkanie zakończyło się uwagami na temat oceny projektu i dalszymi rekomendacjami.

pnowak