START IN – pierwsze spotkanie w projekcie

News

START IN – pierwsze spotkanie w projekcie


21 listopada 2017r., partnerzy w projekcie START IN, dotyczącego przedsiębiorczości społecznej, spotkali się po raz pierwszy w mieście Valladolid w Hiszpanii. Gospodarzem spotkania była organizacja INFODEF – prywatne centrum badań, rozwoju i wspierania innowacji. Podczas trwającego dwa dni spotkania, partnerom udało się poznać ideę projektu oraz uzgodnić prace nad planowanymi rezultatami z podziałem zadań między sobą.

Pierwszego dnia spotkania, po oficjalnym powitaniu przez gospodarza, Koordynator – Manisa Provincial Directorate of National Education, przedstawił agendę spotkania. Następnie, przedstawiciele reprezentujący partnerów w projekcie zaprezentowali swoje organizacje oraz swój zakres prac w projekcie. Partnerzy również zaplanowali i omówili w szczegółach pierwszy z rezultatów, czyli Program nauczania oparty na Europejskich Ramach Kwalifikacji (ERK) w zakresie inkluzywnej i innowacyjnej przedsiębiorczości (IIEE). Drugiego dnia omówiono kwestie związane z zarządzeniem jakością i ewaluacją, jak również upowszechnianiem rezultatów projektowych. Koordynator zaprezentował i uzgodnił z partnerami plan działań na najbliższe 4 miesiące. Aby zapewnić sprawną realizację projektu, partnerzy zdecydowali się korzystać z systemu wspierającego zarządzanie projektami (AdminProject).

ktomasik