Dziękujemy za udział w projekcie START IN!

News

Dziękujemy za udział w projekcie START IN!

Projekt Start IN był projektem trwającym 39 miesięcy (początkowo 36 miesięcy, ale przedłużony o 3 miesiące) współfinansowanym w ramach programu Erasmus + Unii Europejskiej.
Numer projektu: 2017-1-TR01-KA201-046635
Pełna nazwa: Developing Inclusive and Innovative Entrepreneurship Education in Europe
Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom projektu za cenne opinie i zainteresowanie projektem.
Zapraszamy również do zapoznania się z sekcją Rezultaty projektu, aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich rezultatów: https://startin.erasmus.site/products/
Wszelkie pytania dotyczące projektu lub opracowanych rezultatów prosimy kierować do członka Konsorcjum ze swojego kraju: https://startin.erasmus.site/partnership/

pnowak