Moduły szkoleniowe dotyczące inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości (IO2)

Ten rezultat intelektualny przedstawia moduły szkoleniowe dotyczące integracyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Jest to realizowane w dwóch działaniach:

  1. Identyfikacja i analiza nowatorskich podstaw teoretycznych i innowacyjnych podejść pedagogicznych do inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości.
  2. Moduły szkoleniowe w zakresie inkluzyjnej i innowacyjnej edukacji w zakresie przedsiębiorczości.

Każda z lekcji odpowiada odpowiedniej liczbie punktów ECTS określonych w rezultacie intelektualnym nr 1.

POBIERZ MODUŁY SZKOLENIOWE