Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Üzerine Avrupa EQF Tabanlı Müfredat (IO1)

Öğretmenleri eğitmek, yenilikçi öğretim yöntemlerini ve materyallerini içerdiğinden ve öğretmenler ve okullar için zorlayıcı olabileceğinden, girişimcilik eğitimini teşvik ederken kritik bir faktördür. START IN Müfredatı, ilk ve orta öğretim öğretmenlerinin ihtiyaçlarını ele almakta ve okulda yenilikçi ve kapsayıcı girişimciliği teşvik eden eğitim programları ve etkinlikleri tasarlayıp uygulayabilmek için geliştirmeleri gereken yeterlilikleri tanımlamaktadır.
START IN Müfredatı, Yüksek Öğrenim, Mesleki Eğitim, Öğretmen Sürekli Mesleki Gelişim ve Yaşam Boyu Öğrenme bağlamında öğretmen yetiştirme programlarının uygulanması amacıyla Avrupa’daki çeşitli kuruluşlardan kullanılabilen bir Açık Eğitim Kaynağıdır (OER).

Müfredatı İNDİRMEK İÇİN