Hanya’da Öğrenme Öğretme Eğitimi Etkinliği

Haber

Hanya’da Öğrenme Öğretme Eğitimi Etkinliği

11 – 15 Şubat 2019 tarihleri arasında, START IN temsilcileri – Avrupa’da kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimi geliştirme – projesinin Yunanistan’ın Hanya kentinde öğrenme öğretme eğitimi faaliyetine (LTT) katıldı. Ev sahibi kurum, Hanya Orta Öğretim Eğitim Müdürlüğü idi.

İlk gün, planlanan faaliyetlerin tanıtımı, katılımcıların sunumu ve projedeki kapsam çalışmalarının yanı sıra proje yönetimi konularını kısa bir inceleme fırsatı oldu. Katılımcılar, tamamlanan proje faaliyetlerine, yani müfredat ve modüllerdeki katkılarından edindikleri deneyimi paylaşma şansı buldular.

İkinci, üçüncü ve dördüncü günler belirli proje çıktıları etrafındaki tartışmalara odaklandı. Katılımcılar, fikri çıktı birin lideri tarafından sunulan START IN müfredatı hakkında bilgilendirildiler.Ardından, START IN eğitim modülünün geliştirilmesinden sorumlu ortaklar tarafından sunulan ayrıntılı bir bilgilendirilme yapıldı.Bazı konular şunlardır: girişimcilik eğitimine uygulanan inovasyon, kapsayıcı girişimcilik veya dijital beceriler ve teknoloji.

Öğrenme öğretme eğitimi faaliyetinin önemli bir kısmı START IN e-platformunun eğitimiydi. Burada ortaklara yapı, işlevsellikleri ve içerik yükleme adımları tanıtıldı, ardından kendileri e-platformun test edilmesi istendi.

START IN mobil uygulaması eğitim konusuna da odaklanıldı. Burada, e-platformda olduğu gibi, ortaklar önce öğrendi ve daha sonra faaliyetleri nasıl yapılacağını keşfetti.

Fikri çıktı liderleri, dijital araçların kullanıma açılmasından önce iyileştirmeler yapmak için geri bildirimler topladı.

Son olarak, ilginç sonuçlara neden olan ulusal ve Avrupa karşılaştırmalı analizinin sonuçlarını tartışmak için zaman ayrıldı; Konu, kapsayıcı öğrenme kaynaklarının az olduğu ve girişimcilikte kapsayıcılık hakkındaydı.

START IN pilotlama aşamasından (ulusal düzeyde duyurulacak) geri bildirim toplama prosedürleri hakkında da birkaç yorum yapıldı.

Son gün yani beşinci gün, Hanya’dan gelen yerel öğretmenler ve eğitimciler için, Finlandiya ortağı tarafından girişimcilik eğitimi, ülkelerindeki durum ve kendi eğitim uygulamalarında yeniliğin nasıl tanıtılacağı, ile ilgili bir atölye çalışması yapıldı. Grup çalışması, girişimciliğe olan  yeterliliklerini ve karşılıklı fikir paylaşımını keşfetme ile ilgiliydi.

START IN ortaklığı Eylül 2019’da Rzeszow’da (Polonya) buluşacak.

ktomasik