Çok Dilli e-Öğrenme Platformu (IO4)

Çok Dilli e-Öğrenim Platformu, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Açık Eğitim Kaynağı (OER) olarak mevcuttur: http://startinproject.com/
E-öğrenme kursu, kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimi üzerine eğitim modüllerinden oluşur – proje ortaklığı ile geliştirilenler ve pilot aşamasına / aşamalarına katılan ortaklık ülkelerinde geliştirilen ek modüller.
Bu çıktı, Avrupa’daki okullarda kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimi geliştirmek için yeni bir dijital pedagoji ve müfredata dayalı bir e-öğrenme kursunun metodolojik-didaktik bir kavramını sağlar.