Uluslararası anketin sonuçları

Haber

Uluslararası anketin sonuçları


İç Değerlendirme ve Kalite Planının bir parçası olarak, START IN’in konsorsiyumu, projenin paydaşlarının beklentilerini belirlemek amacıyla bir kamu anketi gerçekleştirdi.
Bu anket, kullanıcıların soruları,projenin hedeflerinin kalitesi ve uygunluğuna değerli bir katkı olarak başarıyla, yanıtlayan görüşlerini dikkate almayı amaçlamıştır.
Anket altı temel değerlendirme kriterine dayanıyordu: organizasyonum için alaka düzeyi, etkililik, verimlilik, etki, sürdürülebilirlik ve katma değer.

Sonuç olarak, START IN yaklaşımı temel olarak AB’nin “girişimcilik” ve “kişisel, sosyal ve öğrenme” yeterliklerine odaklanmış durumda.

Her bir fikri çıktının beklentileri kullanılabilirlik ve yenilikçilik açısından yüksektir.
Her şeyi uygulamaya sokmanın zorluğu ve eğitim sektörünü (eğitimciler ve öğrenciler) girişimcilik sektörü ile ilişkilendirmenin önemi konuyla ilgili olarak artmıştır.
Ayrıca, girişimcilik eğitiminin çok gelişmediği ülkelerde, eğitimcilerin daha fazla START INN sonuçlarının gelecekte kullanımı, eğitim sektörü arasında kapsayıcı ve yenilikçi girişimciliği teşvik etmek için çok iyi bir fırsat olarak öngörülmektedir.

Bu anket tarafından toplanan tüm bilgiler, START IN başarısına katkıda bulunacaktır.

ktomasik