START IN – Proje Başlangıç Toplantısı

Haber

START IN – Proje Başlangıç Toplantısı


21 Kasım 2017’de, sosyal girişimcilikle ilgili START IN – projesi ortakları, Valladolid (İspanya) ‘da ilk kez bir araya geldi. Toplantıya özel ve bağımsız bir Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon merkezi olan INFODEF ev sahipliği yaptı.Toplantıdaki iki gün boyunca, ortaklar sadece proje fikrini daha iyi anlamayı başarmakla kalmayıp,çıktıların şekli ve sorumlulukları konusunda da fikir birliğine varmışlardır.

İlk gün ev sahibi kurumun karşılama konuşmasından sonra toplantının çalışma programı Proje Koordinatörü olan Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulmuştur. Daha sonra, kurumların temsilcileri ait oldukları kurumları ve projedeki ana sorumluluklarını sundular. Günün sonunda, ortaklar ilk fikri çıktı olan Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi alanında Avrupa EQF tabanlı Müfredatın gerçekleştirilmesi için gerekli ayrıntıları tartışıp planladılar. Toplantının ertesi gününde kalite yönetimi ,projenin değerlendirilmesiyle ilgili sonuçlara ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.. Önümüzdeki 4 ay için proje eylem planı Proje Koordinatörü tarafından sunulup ve ortaklar tarafından kabul edildi. Projenin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tüm ortaklar Admin Project adlı proje yönetim sistemini kullanmayı kabul ettiler.

ktomasik