Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Eğitim Modülleri (IO2)

Bu fikri çıktı, Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi üzerine eğitim modüllerini sunar.
Bu, iki eylemle sunulur:

  1. Kapsayıcı ve yenilikçi girişimcilik eğitimine ilişkin en yeni teorik temelleri ve yenilikçi pedagojik yaklaşımları tanımlayarak ve analiz ederek.
  2. Kapsayıcı ve Yenilikçi Girişimcilik Eğitimi Konusunda Eğitim Modülleri.

Öğrenme ünitelerinin her biri fikri çıktı 1’de belirtilen ilgili AKTS’yi yansıtır.

EĞİTİM MODÜLLERİNİ İNDİRMEK İÇİN